Amit a pogányok áldoznak, démonoknak áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti démonokkal legyetek közösségben.
1. Kor.10,20

Megsokasodnak fájdalmaik azoknak, akik más isten után sietnek ...
Zsolt. 16,4/a

Ne találtassék közötted … se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halott-idéző. Mert mind útálja az Úr, aki ezeket cselekszi … Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.
5.Mózes 18,10-13

Tartalom

Okkultizmus

Meditációs praktikák

Okkult gyógymódok

Reinkarnáció

Bahá'í

Jóga