Te szent vagy, aki Izráel dicséretei között lakozol. Zsolt. 22,4

Az egyházkorszak izgalmas idejében élünk. Nagy mértékben az elkövetkezendő aratás előkészületeiben vagyunk. A prófétikus imádat nagy szerepet játszik az aratásban.
Ez prófétikus evangélizáláshoz, jelekhez és csodákhoz vezet és előkészíti az Úr visszajövetelét.
A prófétikus énekeknek fontos szerepük van a szellemi harcban. Erődítmények összeomlását és Isten országának kiterjedését segítik elő.

Visszatérek és felépítem Dávidnak leomlott sátorát és annak omladékait helyreállítom és ismét felállítom azt: hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat és a népek mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, aki mindezeket megcselekszi. ApCsel. 15,16-17

Énekeljetek az Úrnak új éneket,
Énekelj az Úrnak, te egész Föld!
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az Ő nevét;
Hirdessétek napról napra az Ő szabadítását.
Beszéljétek a népek között az Ő dicsőségét,
Minden nemzet között az Ő csodadolgait;
Mert nagy az Úr és igen dicséretes,
Minden isten felett Őt kell félni.
Mert a nemzeteknek minden istene bálvány,
Az Úr pedig az eget alkotta. Zsolt. 96,1-5


Tartalom

Ó Jerusalajim

Efraim és Júda

Illés napjai

Izráel

Majim-Chajim – Az Élet Vize